Pågående forskningsprojekt

Judiska konvertiter

Under hösten 2009 tilldelades jag ett forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond som gör det möjligt för mig att ägna mig åt fortsatt forskning om de svenska judarnas historia. Här ett pressmeddelande:

”Per Hammarström, historiker och pastor inom Evangeliska frikyrkan, har tilldelats ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond och kommer därmed under de närmaste åren att driva ett forskningsprojekt. Projektet handlar om de judar i Stockholm som konverterade till kristendomen under perioden från slutet av 1700-talet fram till den judiska emancipationen 1870. Frågor ställs om vilka judar som lät döpa sig, vilka skäl som kan ha legat bakom och hur konversionerna hanterades av den judiska minoriteten och majoritetssamhället, särskilt Svenska Kyrkan. Projektet har rubriken ”Integration genom dop? Judiska konvertiter i Sverige 1782-1870”.

Projektet kommer att drivas vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, men Hammarström ingår också i ett tvärvetenskapligt forskarnätverk ”Judarna i Sverige – en minoritets historia”. Flera projekt om judisk historia pågår inom nätverket. För närvarande tycks det alltså finnas ett stort intresse för de svenska judarnas historia, något som delvis kan förklaras av att frågor om integration, minoriteter och främlingsfientlighet är rykande aktuella.”

Presentation av forskningsprojektet på RJ:s hemsida

Abstract in English

Artikel i tidningen Dagen