Nationens styvbarn

”Nationens styvbarn. Judiska samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940” är titeln på min doktorsavhandling som finns utgiven som bok på Carlssons förlag. Här följer en presentation av mitt forskningsprojekt och av boken. Delar av boken kan laddas ner som pdf-fil nedan.

Varför skriver man en avhandling i historia? Och varför skriver man en avhandling om judar som flyttade in och bosatte sig i mellersta Norrland för sådär en 100 år sedan? Jag får ofta frågan och det är inte lätt att ge ett enkelt svar. Delvis är det väl tillfälligheter som avgör. Av en händelse hamnade jag på en kurs i historia på Mittuniversitetet, under vilken jag desperat högg ett uppsatsämne som verkade någorlunda spännande, fångades av uppgiften och uppmuntrades av engagerade handledare. Det ena ledde till det andra och magisterexamen följdes av ansökan till doktorandtjänst vid Historiska institutionen i Uppsala där jag började 2001. På ett annat plan handlar det nog om nyfikenhet, intresse för människans villkor och inbördes relationer. Till detta ska läggas ett allmänt intresse för judisk tradition och historia liksom ett engagemang för flykting- och invandringsfrågor.


Vad handlar den om?

Jag har alltså forskat om östeuropeiska judiska invandrare som etablerade sig i mellersta Norrland under perioden 1870-1940. I min bok ”Nationens styvbarn” försöker jag beskriva hur deras liv gestaltade sig särskilt i Sundsvall, en handelsstad där nära två procent av stadens befolkning var judar under 1890-talet. ”Vanliga” män och kvinnor − och även barn − synliggörs. Somliga blev med tiden framgångsrika genom ett intensivt företagande, familjer som blev en del av den lokala eliten. Andra förblev fattiga med yrken som gårdfarihandlare och småhantverkare, bosatta i stadens arbetarkvarter.

Jag beskriver hur omgivningen erbjöd rika möjligheter till ekonomisk och social framgång för dessa judiska invandrare, men också många de många bekymmer och begränsningar som drabbade många nyinflyttade judar. Den vänskap och delaktighet de upplevde står i kontrast till antisemitiska gliringar de utsattes för i tidningar, litteratur och ibland på öppen gata. En något fylligare beskrivning kan du läsa i ett pressmeddelande från Uppsala universitet. >>>

Läs också ett reportage som Tidningen Ångermanland skrev i samband med disputationen. >>>

Avhandlingen gavs ut som bok av Carlssons bokförlag. Jag ägnade en hel del jobb på att samla ihop ett intressant och illustrativt bildmaterial. Boken kan köpas direkt av mig (200 kronor), e-post info@perhammarstrom.se.


Utdrag

Kapitel 1 Introduktion (Pdf)
Kapitel 8 Uppväxt och utbildning (Pdf)
Sammanfattning och analys – Nationens styvbarn (Pdf)

Summary in English (Pdf)


Pressröster om Nationens styvbarn

”I sin helhet utgör denna ovanligt tillgängliga avhandling tvivelsutan ett värdefullt tillskott inom ämnet” (Nicolas Ellis, Bibliotekstjänst 2007:22)

”En viktig avhandling” (Svante Hansson i Judisk krönika nr 4/2008)

”Det är här Hammarströms avhandling blir dubbelt intressant. Den judiska minoriteten är unik och liknar egentligen ingen annan. Ändå kan man dra allmängiltiga slutsatser av samhällets behandling av judarna.” (Janne Carlsson i Dagen) Läs hela recensionen: >>>

”Per Hammarströms lärorika bok kan rekommenderas till alla som är intresserade av svensk och norrländsk samhällshistoria. För den fortsatta forskningen om etnicitet och assimilering före dagens multietniska svenska verklighet kommer den att bli en naturlig replipunkt.” (Lars-Göran Tedebrand i Sundsvalls Tidning) Läs hela recensionen: >>>

Glädjande nog uppmärksammades också avhandlingen i den tyska facktidskriften NORDEUROPAforum. Damma av skoltyskan och läs historikern Christoph Bullers recension >>>


Läs mer om de svenska och norrländska judarnas historia

På den här sidan kan du läsa mer om de svenska judarnas historia, särskilt om judarna i Sundsvall. På sidan finns också några tips på litteratur.>>>


Boken under debatt

Det är väl ganska få avhandlingar i historia som brukar väcka någon större uppmärksamhet i medierna men i mitt fall uppstod det faktiskt ett ganska livligt meningsutbyte om en del av det jag skrivit, en debatt som fördes några veckor på kultursidorna i Sundsvalla Tidning hösten 2007.
Läs samtliga debattinlägg här.